Posts

Image
Pod digitalnim nasiljem podrazumevamo sve slučajeve u kojima neko koristi urađaje (mobilni telefon, tablet, računar, kameru,..) i internet da bi nekoga namerno uplašio, uvredio, ponizio ili ga na neki drugi način povredio.
  Najčešće podrazumeva obične ili video poruke, fotografije i pozive kojima se druga osoba uznemirava, uhodi, vređa, provocira, preti i slično.

sadržaji koji duže i kontinuirano vređaju ličnost žrtve:
  Neovlašćeno slanje fotografija žrtve i manipulacija tim fotografijama ili nekim drugim privatnim sadržajima o žrtvi
 Otvorena ili prikrivena pretnja žrtvi
 Podsticanje na upotrebu govora mržnje i nasilja
 Iskorišćavanje žrtve u seksualnoj konotaciji  insinuiranje ili otvorena povreda seksualnosti žrtve.

Mnoge opasnosti su:

          Pedofilija
  Onlajn zavođenje
 Pristup pornogafiji
  Zloupotreba ličnih podataka i fotografija
  Opasnost od sekti
Vršnjačko nasilje⇊

Dešava kada maloletno lice:
 Šalje uznemiravajuće poruke mobilnim telefonom
 e-mailom ili na četu
  Ukrade ili promeni …
ZASTITA IDENTITETA I PRIVATNOSTIPrivatnost na društvenim mrežama se odnosi na stepen kontrole koju osoba ima nad pristupom i upotrebom ličnih podataka. Kada je reč o pitanjima privatnosti i bezbednosti na društvenim mrežamasajtovi za koje su najkarakterističniji ovi problemi ujedno su i oni koji su najpopularniji. Međutim, pitanja bezbednosti korišćenja i pitanja privatnosti su potpuno dve različite stvari. Bezbednosni problem se javlja kada haker dobija neovlašćeni pristup sajtu koji je zaštićen nekim od kodiranih ili pisanih jezika. Pitanje privatnosti, koje uključuje neopravdan pristup privatnim informacijama, ne mora da uključuje bezbednosne povrede. Neko jednostavno može da dobije pristup poverljivim informacijama gledajući dok otkucavate lozinku. Ipak, potencijalna šteta pojedinačnog korisnika zapravo se svodi na to koliko se korisnik angažuje na društvenim mrežama, kao i na količinu informacija koju je korisnik spreman da deli na mreži. Drugim rečima, mnogo je više verova…
NOVA BOLEST-INTERNET ZAVISNOST

Zavisnost od interneta (Internet Addiction Disorder- IAD) je prvi definisao Dr Ivan Goldberg 1995.godine.Zavisnost od interneta (Internet Addiction Disorder- IAD) se može definisati kao klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti. Internet zavisnost predstavlјa stanje pojedinca u kome je upotreba interneta postala dominantna životna aktivnost koja ga izoluje u odnosu na ostale društvene tokove, i koja stvara negativne posledice po njega i njegovu okolinu. Preterano korišćenje kompjutera, odnosno Interneta, koje se često povezuje sa gublјenjem i zanemarivanjem osnovnih potreba (spavanje, hrana, toalet...) Koji su znaci zavisnosti od interneta? Smatra se da je 4 do 6 časova dnevno simptom zavisnosti.  Simptomi internet zavisnosti su: promenjeno ponašanje, provođenje sve više vremena za kompjuterom i internetom, prekid školovanja ili radnog odnosa, zanemarivanje drugih oba…
FIZICKA-UTICAJ DIGITALNE TEHNOLOGIJE NA ZDRAVLJENove informacione tehnologije umnogome olakšavaju naš posao i rad, a istovremeno i produbljuju postojeće načine komunikacije i razmene informacija sa ljudima širom sveta. Međutim, one imaju i svoju negativnu stranu, koja, ako nismo oprezni, može da  nadvlada pozitivne aspekte. Svako od nas se susretao i sa pozitivnim i negativnim aspektima savremenih tehnologija, pa zato uvek treba da se trudimo da minimizujemo negativni, a maksimiziramo pozitivni uticaj. Nabrojaćemo neke od najvidljivijih mana savremenih tehnologija.


1) Traćenje vremena Na internetu ima svačega zanimljivog da, čak i kada bismo želeli da sve pregledamo i prokomentarišemo, ne bi nam bilo dovoljno ni deset života. Nažalost, imamo samo jedan život, i dan koji traje samo 24 sata i zato treba da se uvek trudimo da vreme maksimalno iskoristimo. Nažalost, mnogi od nas provedu sate i sate pred ekranima telefona, tableta ili računara, ne radeći ništa pametno. Sve se svodi na klikt…
Image